Сайн дурын ажлыг сонирхож байна уу?

iStock-1023573774.jpg

Хог цэвэрлэх

Найз нөхөд, гэр бүл, коллежийн бүлгээ цуглуулах эсвэл манай арга хэмжээнд нэгдэх нь хамаагүй, бид таныг нийгмээ тохижуулахад оролцохыг урьж байна. Бид бээлий, цүнх өгөх болно - таны орон нутгийн засаг захиргааны дүрэм журмын дагуу маск хэрэглэхийг зөвлөж байна. 

iStock-668218230.jpg

Найз нөхөд, гэр бүл, коллежийн бүлгээ цуглуулах эсвэл манай арга хэмжээнд нэгдэх зэрэгт бид таныг мод болон бусад навч тарих ажилд оролцохыг урьж байна. Бид бээлий, цүнх өгөх болно - таны орон нутгийн засаг захиргааны дүрэм журмын дагуу маск хэрэглэхийг зөвлөж байна.

Ойжуулалт 

Сайн дурын ажлыг сонирхож байна уу?