iStock-541152916.jpg
iStock-541152916.jpg

"Нэг жилийн дотор боловсорч гүйцсэн мод агаар мандлаас 48 фунт нүүрстөрөгчийн давхар ислийг шингээж, хүчилтөрөгч ялгаруулна... Нэг том мод өдөрт дөрвөн хүнийг хүчилтөрөгчөөр хангах боломжтой гэж үздэг." ( usda.gov )