Forest

БИДНИЙ ХАРАА:
Манай дэлхий цэвэр ус, газар шороо, агаар бүхий цэцэглэн хөгжиж буй систем байхын тулд.
Манай нийгэмлэгүүд эх дэлхийгээ сайхан болгохын төлөө хамтран ажиллахын төлөө.
Хүмүүсийг бохирдуулахгүй байхын ач холбогдлыг ойлгуулах.
Ирээдүй хойч үедээ хамгийн сайхан орчныг үлдээх.
 

БИДНИЙ ДААЛГАВАР:
Дэлхийн шинэчлэлийн төсөл нь байгаль орчны 501(c)(3) ашгийн бус байгууллага бөгөөд манай дэлхийд эерэгээр нөлөөлөх олон нийтийн оролцоотой төслүүдээр дамжуулан дэлхийг сургаж, урамшуулах зорилготой юм. Бид зөв боловсрол, мэдээллээр нийгэмдээ нэгдэж, нийтлэг зорилгын төлөө хамтран ажиллаж чадна гэдэгт итгэдэг.
уур амьсгалын өөрчлөлтийг буцаах.


БИДНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭ:
Тогтвортой байдал 
Боловсрол
Нийгэмлэг
Эерэг байдал
Хөгжилтэй